Hållbar energilagring som möjliggör en fossilfri framtid

En verklig lösning på klimatproblemet med modern och storskalig energilagring

En del av EU Life

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång Erfarenhet

Pumped Hydro's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

PumpedHydro_Reservoar

Vår unika och hållbara lösning

Vi erbjuder den mest effektiva och mogna teknologin för att lagra energi. Lagringsmetoden kännetecknas av en låg kostnad, hög verkningsgrad, storskalighet, samt en lång livslängd på anläggningarna. 

Om oss

Pumped Hydro Storage startades av entusiaster med lång erfarenhet av förnyelsebar energi.

En hållbar idé för en grönare famtid

Vi erbjuder den mest effektiva och mogna teknologin för att lagra energi. Lagringsmetoden kännetecknas av en låg kostnad, hög verkningsgrad, storskalighet, samt en lång livslängd på anläggningarna. Marknadspotentialen ligger i energiomställningen, där fossil energiproduktion ersätts med förnyelsebar och väderberoende energiproduktion. 

Energilagring behövs för att kunna leverera el när den konsumeras samt för att skapa balans i elnätet. Pumped Hydros lösning på detta problem är en mer effektiv och flexibel pumpkraftsteknologi, installerad i nedlagda gruvor. Med denna lösning kan bolaget transformera gruvorna till en positiv tillgång i den gröna omställningen, samtidigt som man håller nere kostnaderna genom att nyttja befintlig infrastruktur, såsom vägar och inmatningspunkter till elnät. Pumped Hydros tekniska design är unik då den möjliggör nästan omedelbar respons, vilket gör att bolaget effektivt kan verka på reglermarknaden – den elmarknad som används för att säkerställa balansen i våra elnät. 

Pumped Hydro har alltså fördelen att kunna skapa flera parallella intäktstömmar genom lagring, energiförsäljning och tillhandahållande av reglertjänster. Bolagets kunder inkluderar energibolag, stora företag och industrier, gruvägare, samt slutna system och öar i behov av stabil energitillförsel.

Sagt om pumpkraft

Over 2018‑23, more pumped storage hydropower (PSH) plants are expected to be installed for global electricity storage than stationary battery storage technologies deployed (IEA, 2019)

Driven by the increasing penetration of wind and solar, reduced dispatchable generation and the need for greater grid flexibility, an additional 78,000 MW or an increase of nearly 50 per cent of PHS capacity is expected to be commissioned by 2030 (IHA, 2018). 

%
av energilagring är pumpkraft
%
verkningsgrad
års livslängd
Lägst kostnad
Låg miljöpåverkan

Senaste nytt

Läs om det senaste som hänt hos oss.

Följ oss på sociala medier

Kom i kontakt med oss redan idag

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Vi accelerar - häng med!

För att möjliggöra en snabbare hållbar energiomställning lyfter Pumped Hydro Storage blicken mot marknader utanför Norden. För att accelerera bolagets expansion genomför vi nu en nyemission för rörelsekapital.

Var med och förbättra utsikten för framtidens generation!

En del av EU Life

We are accelerating - come join us!

For information about our new share issue in english, click the link below

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.