SENS och Pumped Hydro Storage går samman och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB har kommit överens om ett samgående för att utveckla en gemensam affär kring storskalig energilagring, något som kommer att spela en stor roll i framtidens klimatneutrala och hållbara energisystem. Samgåendet bedöms ha betydande synergier och skapar ett helhetserbjudande inom lagring och distribution av energi.

Det sammanslagna bolaget kommer att besitta stor kompetens kring energilagring, uppbackat av en gedigen patentportfölj, med en ledningsgrupp med djup expertis och erfarenhet av att driva hållbara infrastrukturprojekt, industriell försäljning samt projektledning. Sammantaget kommer det nya bolaget vara väl positionerat för den nya tidens energimarknad, där baskraft och balanskraft kommer spela en allt större roll. 

I videon nedan berättar Pumped Hydro Storage VD Otto Werneskog, SENS VD Calle Wellenius och konsultchef Martin Sjöberg om möjligheterna som sammanslagningen mellan bolagen skapar samt om synergierna mellan bolagen.

SENS och Pumped Hydro Storage går samman och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring​

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB har kommit överens om ett samgående för att utveckla en gemensam affär kring storskalig energilagring, något som kommer att spela en stor roll i framtidens klimatneutrala och hållbara energisystem. Samgåendet bedöms ha betydande synergier och skapar ett helhetserbjudande inom lagring och distribution av energi.

Det sammanslagna bolaget kommer att besitta stor kompetens kring energilagring, uppbackat av en gedigen patentportfölj, med en ledningsgrupp med djup expertis och erfarenhet av att driva hållbara infrastrukturprojekt, industriell försäljning samt projektledning. Sammantaget kommer det nya bolaget vara väl positionerat för den nya tidens energimarknad, där baskraft och balanskraft kommer spela en allt större roll.

I videon nedan berättar Pumped Hydro Storage VD Otto Werneskog, SENS VD Calle Wellenius och konsultchef Martin Sjöberg om möjligheterna som sammanslagningen mellan bolagen skapar samt om synergierna mellan bolagen.

Hållbar energilagring som möjliggör en fossilfri framtid

En verklig lösning på klimatproblemet med modern och storskalig energilagring

En del av EU Life

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång Erfarenhet

Pumped Hydro's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

PumpedHydro_Reservoar

En unik och hållbar lösning

Vi erbjuder den mest effektiva och mogna teknologin för att lagra energi. Lagringsmetoden kännetecknas av en låg kostnad, hög verkningsgrad, storskalighet, samt en lång livslängd på anläggningarna. 

Om oss

Pumped Hydro Storage startades av entusiaster med lång erfarenhet av förnyelsebar energi.

En hållbar idé för en grönare framtid

Marknadspotentialen ligger i energiomställningen, där fossil energiproduktion ersätts med förnyelsebar och väderberoende energiproduktion. 

Energilagring behövs för att kunna leverera el när den konsumeras samt för att skapa balans i elnätet. Pumped Hydros lösning på detta problem är en mer effektiv och flexibel pumpkraftsteknologi, installerad i nedlagda gruvor. Med denna lösning kan bolaget transformera gruvorna till en positiv tillgång i den gröna omställningen, samtidigt som man håller nere kostnaderna genom att nyttja befintlig infrastruktur, såsom vägar och inmatningspunkter till elnät. Pumped Hydros tekniska design är unik då den möjliggör nästan omedelbar respons, vilket gör att bolaget effektivt kan verka på reglermarknaden – den elmarknad som används för att säkerställa balansen i våra elnät. 

Pumped Hydro har alltså fördelen att kunna skapa flera parallella intäktstömmar genom lagring, energiförsäljning och tillhandahållande av reglertjänster. Bolagets kunder inkluderar energibolag, stora företag och industrier, gruvägare, samt slutna system och öar i behov av stabil energitillförsel.

Sagt om pumpkraft

Over 2018‑23, more pumped storage hydropower (PSH) plants are expected to be installed for global electricity storage than stationary battery storage technologies deployed (IEA, 2019)

Driven by the increasing penetration of wind and solar, reduced dispatchable generation and the need for greater grid flexibility, an additional 78,000 MW or an increase of nearly 50 per cent of PHS capacity is expected to be commissioned by 2030 (IHA, 2018). 

%
av energilagring är pumpkraft
%
verkningsgrad
års livslängd
Lägst lagrings-kostnad
Låg miljöpåverkan

Senaste nytt

Läs om det senaste som hänt hos oss.

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss redan idag

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.