SENS och Pumped Hydro Storage går samman och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB har kommit överens om ett samgående för att utveckla en gemensam affär kring storskalig energilagring, något som kommer att spela en stor roll i framtidens klimatneutrala och hållbara energisystem. Samgåendet bedöms ha betydande synergier och skapar ett helhetserbjudande inom lagring och distribution av energi.

Det sammanslagna bolaget kommer att besitta stor kompetens kring energilagring, uppbackat av en gedigen patentportfölj, med en ledningsgrupp med djup expertis och erfarenhet av att driva hållbara infrastrukturprojekt, industriell försäljning samt projektledning. Sammantaget kommer det nya bolaget vara väl positionerat för den nya tidens energimarknad, där baskraft och balanskraft kommer spela en allt större roll. 

I videon nedan berättar Pumped Hydro Storage VD Otto Werneskog, SENS VD Calle Wellenius och konsultchef Martin Sjöberg om möjligheterna som sammanslagningen mellan bolagen skapar samt om synergierna mellan bolagen.

SENS och Pumped Hydro Storage går samman och bildar ett ledande innovationsbolag inom storskalig energilagring​

Styrelserna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) samt Pumped Hydro Storage Sweden AB har kommit överens om ett samgående för att utveckla en gemensam affär kring storskalig energilagring, något som kommer att spela en stor roll i framtidens klimatneutrala och hållbara energisystem. Samgåendet bedöms ha betydande synergier och skapar ett helhetserbjudande inom lagring och distribution av energi.

Det sammanslagna bolaget kommer att besitta stor kompetens kring energilagring, uppbackat av en gedigen patentportfölj, med en ledningsgrupp med djup expertis och erfarenhet av att driva hållbara infrastrukturprojekt, industriell försäljning samt projektledning. Sammantaget kommer det nya bolaget vara väl positionerat för den nya tidens energimarknad, där baskraft och balanskraft kommer spela en allt större roll.

I videon nedan berättar Pumped Hydro Storage VD Otto Werneskog, SENS VD Calle Wellenius och konsultchef Martin Sjöberg om möjligheterna som sammanslagningen mellan bolagen skapar samt om synergierna mellan bolagen.

Hållbar energilagring som möjliggör en fossilfri framtid

En verklig lösning på klimatproblemet med modern och storskalig energilagring

En del av EU Life

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång Erfarenhet

Pumped Hydro's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

PumpedHydro_Reservoar

En innovativ och hållbar lösning

Pumped Hydro Storage lösning möjliggör el-lagring i stor skala med hjälp av en beprövad teknik kombinerat med den unika idén att anlägga pumpkraft i övergivna gruvor. Lagringsmetoden (PSH) kännetecknas av låg kostnad, hög verkningsgrad, samt en lång livslängd.

Om oss

Pumped Hydro Storage startades av entusiaster med lång erfarenhet av förnyelsebar energi.

En hållbar idé för en grönare framtid

Energiomställningen skapar ett behov av storskalig energilagring, när fossil energiproduktion ersätts med förnyelsebar och väderberoende energiproduktion. 

När vind och sol utgör en större del i energiproduktionen ökar behovet av att lagra energi – för att säkerställa balansen mellan produktion och konsumtion. 

Pumped Hydros innovativa lösning innebär en mer effektiv och flexibel pumpkraftsteknologi, som installeras i nedlagda gruvor. På så sätt transformeras gruvorna till en positiv tillgång i den gröna omställningen. Samtidigt kan kostnaderna hållas nere genom att nyttja befintlig infrastruktur såsom vägar och inmatningspunkter till elnät. Pumped Hydros tekniska design är unik då den möjliggör nästan omedelbar respons. Detta gör att bolaget effektivt kan verka på reglermarknaden – den elmarknad som används för att säkerställa balansen i våra elnät. 

Pumped Hydro kan därmed skapa flera parallella intäktstömmar genom att bidra med lagring, energiförsäljning och reglertjänster. Bolagets kunder inkluderar energibolag, stora företag och industrier, gruvägare, samt slutna system och öar i behov av stabil energitillförsel.

Sagt om pumpkraft

Over 2018‑23, more pumped storage hydropower (PSH) plants are expected to be installed for global electricity storage than stationary battery storage technologies deployed (IEA, 2019)

Driven by the increasing penetration of wind and solar, reduced dispatchable generation and the need for greater grid flexibility, an additional 78,000 MW or an increase of nearly 50 per cent of PHS capacity is expected to be commissioned by 2030 (IHA, 2018). 

%
av energilagring är pumpkraft
%
verkningsgrad
års livslängd
Lägst lagrings-kostnad
Låg miljöpåverkan

Senaste nytt

Läs om det senaste som hänt hos oss.

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss redan idag

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.