Pumped Hydro har på sistone uppmärksammats i nordisk media. Energimyndigheten har beviljat ett stödbidrag till pilotprojektet på Åland. Läs mer om framstegen i artiklarna nedan!   https://www.di.se/hallbart-naringsliv/far-miljoner-for-att-bygga-kraftverk-i-gruva-pa-aland/ https://fof.se/artikel/gruva-pa-aland-blir-energilager