©2019 PUMPED HYDRO STORAGE AB

NYEMISSION 2019

Vi genomför en nyemission för att kunna fortsätta växa och utveckla en pilotanläggning.

 

Informationsfolder finns att ladda ner genom länken nedan. Är du intresserad att veta mer och ta del av erbjudandet, hör av dig till info@pumpedhydro.se.

Vill du veta mer? Kontakta oss här.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? 

Ladda ner informationsfolder här

Broschyrsymbol.png

FÖR DIG SOM VILL INVESTERA 

I PUMPED HYDRO STORAGE

Är du intresserad av att investera i Pumped Hydro Storage? Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsfas där den senaste aktieemissionen resulterade i ett 30-tal nya aktieägare. Vi har en rad miljöteknikinvesterare med oss som ser lagring av energi som en starkt växande marknad framöver, och vårt unika erbjudande som särskilt intressant. 

 

Eftersom energilagring blir allt viktigare i takt med att användandet av förnyelsebar energi hela tiden ökar har också intresset för innovativa lösningar växt sig stort på kort tid. Pumped Hydro Storage lockar många olika finansiärer – från privatpersoner och family offices till finansinstitut.