Lösningen på storskalig energilagring är här

Storskalig energilagring är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling. Pumped Hydro Storage med vd Otto Werneskog har den teknologi som krävs för att leverera just detta.

Pumped Hydro Storage har som ambition att motverka de rådande klimatförändringarna med en ny teknik för storskalig lagring av energi. Bolagets lösning går ut på att bygga pumpkraftverk under jord i redan existerande gruvor för att på så sätt minimera miljöpåverkan. Bolaget genomför nu en nyemission för att ta verksamheten till nästa fas.

– Vi är ensamma i världen om att erbjuda en anläggning som fungerar under jord, som är kostnadseffektiv att installera, har hög verkningsgrad, lång livslängd och utgör minimal miljöpåverkan. Traditionella pumpkraftverk är inte anpassade för att möta de krav som den växande reglermarknaden ställer, säger Pumped Hydro Storages vd Otto Werneskog och fortsätter.

– Vår lösning kräver inga nya reservoarer och låter oss använda befintlig infrastruktur såsom inmatningspunkter till elnät och vägar för transport.

Werneskog menar att vind och sol kommer och går och att ren storskalig energilagring därför är nyckeln till en hållbar samhällsutveckling. Han anser att den expansiva utbyggnaden av sol- och vindkraft förvisso är positiv för klimatet, men att den samtidigt skapar osäkerhet i elleveranser och svängningar i elpriset.

Kännetecknas av hög verkningsgrad Pumped Hydro Storage startades ur en drivkraft att motverka de rådande klimatförändringarna genom att ta fram ny teknik för storskalig lagring av energi. Pumpkraftverk står idag för över 94 procent av den totala energilagringen. Tekniken kännetecknas av hög verkningsgrad, vilket innebär att mängden energi som går förlorad vid lagring är låg och anläggningarna har lång livslängd.

När traditionella vatten- och pumpkraftsanläggningar byggs påverkas dessvärre djur, växtlighet och landskap negativt. Pumped Hydros lösning är att anlägga pumpkraftverk under jord i redan existerande gruvor för att på så sätt minimera miljöpåverkan.

Bra bit på väg Bolaget som startades 2017 har redan kommit en bra bit på väg i sina ambitioner. Bland annat har ett avtal slutits med Ålands största vindkraftsaktör Allwinds och Flexens, som är projektutvecklare inom smarta och flexibla elsystem. Avtalet möjliggör projektet med att uppföra en demonstrationsanläggning i den gamla Nyhamnsgruvan vid Lilla Båtskär, i Lemlands kommun på Åland. Det unika projektet ger företaget möjlighet att på ett tydligt sätt demonstrera sitt koncept, som redan väckt stort internationellt intresse.

– Det finns liknande pågående projekt i bland annat Australien och på västkusten i USA, men detta har aldrig demonstrerats i gruvmiljö tidigare. Arbetet på Åland är redan igång och initial design och budget har tagits fram, säger Otto Werneskog, som menat att ren energilagring är nyckeln i en hållbar samhällsutveckling och att bolaget har den teknologi som krävs.

Ligger rätt i tiden Under september och oktober 2019 kommer en aktieemission att genomföras med målet att ta in ytterligare kapital för att förbereda utvecklingen av pilotanläggningen på Åland samt vidareutveckla konceptet. Otto Werneskog är mycket positivt inställd och menar att projektet har tagits väl emot av kapitalmarknaden.

– Vi ligger rätt i tiden med vår lösning. Nya, hållbara teknologier krävs för att gå i linje med de globala klimat- och miljömålen. I Europa finns tusentals inaktiva gruvor där pumpkraftverk istället skulle kunna anläggas. Vi vill spela en avgörande roll i kampen att lösa de utmaningar som världens energisystem står inför vid övergången till förnyelsebar energi, avslutar Otto Werneskog.

Tisdagen den 17 september har du möjlighet att träffa Otto Werneskog på Investerarafton. Läs mer om eventet här.

Publicerad 2019-09-11

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

Pumped Hydro i media

Pumped Hydro har på sistone uppmärksammats i nordisk media. Energimyndigheten har beviljat ett stödbidrag till pilotprojektet på Åland. Läs mer om framstegen i artiklarna nedan!  

Meet Pumped Hydro’s Mikael Bergmark

Meet Pumped Hydro’s energy market analyst Mikael Bergmark, who gives his thoughts on what sustainability really is about, and about the prerequisites for the energy

Storage enables energy transition

A cornerstone of energy transition is the replacement of fossil-based energy sources with renewables. At the same time, the electrification of society including transportation and

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.