Nedlagd gruva på Åland ska bli kraftverk – Dagens Industri

En nedlagd gruva på Åland blir platsen för teknikbolaget Pumped Hydro Storages försök att skapa underjordisk pumpkraft. Men energilagringstekniken har hittills visat sig vara olönsam i Sverige.

Genom att vattenfylla ned­lagda gruvor vill svenska Pumped Hydro Storage skapa underjordiska pump­ kraftverk. Nu har bolaget tecknat ett avtal om att skapa en pilotanläggning i en gam­mal järnmalmsgruva 250 meter under jord på Åland. Om myndigheterna ger sitt godkännande är tanken att släppa in vatten från Östersjön till gruvschaktet genom turbiner för att generera el. Vattnet pumpas sedan till­baka till Östersjön innan pro­ceduren genomförs på nytt.
”I dag kan en nedlagd gruva vara till belastning för samhället, men genom den här tekniken gör vi den till någonting som vi kan dra nytta av”, säger Otto Werne­skog, vd för Pumped Hydro Storage.

I september och oktober genomför bolaget en nyemis­sion med målet att ta in 10 miljoner kronor, och man har tidigare tagit in ungefär 5 Mkr i en första emission.

Projektkostnaden på Åland beräknas ligga kring 50 Mkr. Tanken är att inno­vationspengar och andra bidrag ska hjälpa till att finan­siera, men en börsnotering ligger också i korten.

”Piloten måste få bevisa sig innan det kan bli intres­sant”, säger Otto Werneskog.

Globalt sett är pumpkraft den klart vanligaste energi­lagringen, men i Sverige har tekniken varit olönsam. Lös­ningen är enligt Otto Werne­skog att kunna reglera frek­vensen i elnätet, genom att på kort tid ställa om från pumpning till elgenerering.

”På frekvensmarknaden ser vi att vi har lönsamhet, men inte i det vanliga spot­priset. Skillnaden mellan högt och lågt elpris är allde­les för liten för det i Sverige.”

Runt om i världen finns hundratusentals nedlagda gruvor där tekniken skulle kunna användas.”De länder som har mest omställningsarbete framför sig, som Tyskland och Storbritannien, behöver den flex­ibiliteten som gör lagring av energi intressant”, säger Otto Werneskog. I Australien har bolaget Genex beviljats ett statligt lån på motsvarande 4 miljar­der kronor för att anlägga en jätteanläggning i en nedlagd guldgruva.

Ni känner er inte ifrånsprungna?

”Andra aktörer fokuserar på ett enda projekt, medan vi har som målsättning att bli ett teknikbolag som möj­liggör en snabb utrullning av tekniken.” Pilotanläggningen på Åland är tänkt att gå i full drift 2021.

VICTOR HULTGREN

Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/nedlagd-gruva-pa-aland-ska-bli-kraftverk/

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

PHS i Nordiska Projekt

Nordiska Projekt plockar upp nyheten om att Pumped Hydro Storage står som partners i International Hydropower Associations nystartade forum för framtidens pumpvattenkraft. Läs notisen i

Pumped Hydro i Miljö & Utveckling

Tidigare i veckan skrev magasinet Miljö & Utveckling om vårt projekt på Åland samt om bidraget vi tilldelats från EU-Life.   Läs artikeln här: https://miljo-utveckling.se/gruva-i-skargard-ska-bli-energilager/

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.