Nytt initiativ för storskalig energilagring

Övergången till fossilfri el kommer att kräva såväl stora investeringar som nya innovationer och entreprenörskap. Det är i den miljön företaget Pumped Hydro Storage verkar, som i dagarna lät meddela ett större samarbete mellan två energibolag.

Storskalig lagring av energi

Med vår erfarenhet av miljardprojekt inom vindkraftsindustrin har vi insett att pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi

Pumped Hydro Storage har gjort till sin målsättning att visa på att det går att optimera och öka den möjliga mängden energi i näten med ytterligare minst 10 procent. Företagets VD Otto Werneskog kommenterar satsningen:

– Med vår erfarenhet av miljardprojekt inom vindkraftsindustrin har vi insett att pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi. Vi hade en idé kring hur detta skulle kunna lösas genom så kallade pumpkraftverk och ny teknik. Nedlagda gruvor är exempel på hur vattenkraft kan lagras, utvecklas och projekteras utan större inverkan på miljön.

Optimering med hjälp av AI

Men företaget vill även optimera den befintliga vattenkraften, något som man idag lyckats med genom en egenutvecklad AI-plattform. Dagens elnät är inte anpassade efter de nya konsumtions- och produktionsmönster som en ökad andel grön el för med sig. Genom att med IT-system automatiskt analysera en mängd olika datavariabler går det att styra så att mängden grön el alltid är så hög som möjligt i elnäten. 

Nyckelfärdiga pumpkraftverk

Pumped Hydro Storages långsiktiga mål är att bli en ledande leverantör av nyckelfärdiga pumpkraftverk. Men precis som alla stora energiprojekt tar sådan tid. Att i egen regi projektera och färdigställa en vattenkraftanläggning med en effekt på mer än 20 MW tar 4-5 år och kräver stora investeringar.

Fokus i närtid ligger därför på att verifiera och vidare utveckla vår AI-plattform i samverkan med svenska aktörer. För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från en av Sveriges ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut till aktörer och därigenom kunna få ett stabilt kassaflöde.

Två nya samarbeten med energibolag

Företaget driver just nu projekt mot två energibolag. Målet är att visa på att det går att optimera, utan andra investeringar, öka den möjliga mängden energi i näten med ytterligare minst 10 procent. 

– För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut vårt system till aktörer och därigenom kunna få ett stabilt kassaflöde, säger Werneskog. Han tillägger att ämnet är hett och att det är stort intresse vid investerarmöten i samband med pågående aktieemission.  Bolaget har stora ambitioner och planerar redan att bli ett börsnoterat bolag i med en notering på First North Nasdaq inom 4 år med ett börsvärde om minst 500 miljoner kronor och finnas bland andra  svenska miljöteknik bolag såsom till exempel Minesto och Climeon.

http://forskarbladet.se/artiklar/nytt-initiativ-storskalig-energilagring/

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

PHS i Nordiska Projekt

Nordiska Projekt plockar upp nyheten om att Pumped Hydro Storage står som partners i International Hydropower Associations nystartade forum för framtidens pumpvattenkraft. Läs notisen i

Pumped Hydro i Miljö & Utveckling

Tidigare i veckan skrev magasinet Miljö & Utveckling om vårt projekt på Åland samt om bidraget vi tilldelats från EU-Life.   Läs artikeln här: https://miljo-utveckling.se/gruva-i-skargard-ska-bli-energilager/

Pumped Hydro i SVD

I samband med nyemissionen publicerades en artikel om pilotprojektet på Åland samt bidraget vi tilldelats av EU:s Life-projekt.   Läs artikeln i Svenska Dagbladet här: https://www.svd.se/vdn-pumpkraft-ligger-helt-ratt-i-tiden

PHS recieves EU funding

We are thrilled to announce EU-life as a funder of Pumped Hydro Storage! Our project is the only project from Scandinavia selected to take part

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.