©2019 PUMPED HYDRO STORAGE AB

VILKA ÄR VI?

Pumped Hydro Storage startades av entusiaster med lång erfarenhet av förnyelsebar energi. Vår vision är att använda anläggningar som är miljöbelastande och nyttja dem i kretsloppet för att producera kostnadseffektiv och förnyelsebar energi. Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för en sak - innovativ teknik för en hållbar framtid. Vi har visioner om att kunna vara med i den framtida energimixen och bidra med en lösning på världens problem med storskalig energilagring.

Med den utgångspunkten startades Pumped Hydro under 2017. Vi hade en idé kring hur det här skulle kunna lösas genom så kallade pumpkraftverk och ny teknik. Gruvor är ett exempel på hur vattenkraft kan lagras, utvecklas och projekteras utan större inverkan på miljön. 

SE HUR DET FUNGERAR

"Förnyelsbar el ska kunna användas var och när den behövs genom ett batteri av vatten"

STYRELSE OCH LEDNING

Fler och fler inser vikten av att utveckla innovativ miljöteknik. Pumped Hydro Storages vision har lockat många erfarna entreprenörer och investerare inom cleantech-branschen. Här presenterar vi några av dem.

Otto Werneskog

 

CEO

  • Grey LinkedIn Icon

Jan Lundberg

 

Styrelseordförande

  • Grey LinkedIn Icon

Joakim Sundqvist

 

Bolagsjurist

  • Grey LinkedIn Icon

Christopher Engman

Styrelseledamot

  • Grey LinkedIn Icon

VARFÖR VI BEHÖVS

Ju mer förnybar energi som används, desto viktigare är det att hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är ofta opålitliga energikällor där variationen i mängden el som produceras i förhållande till konsumenternas användning är alldeles för stor. Dessutom har elnätet idag egna begränsningar, som gör att du inte kan frakta el hur långt som helst utan att det kostar för mycket energi. Det är primärt inte elbristen som driver lagringen utan effektbristen och utmaningarna i elnäten. Därför behövs det fler effektiva sätt att lagra energi på.  

För att tillväxttakten på grön el ska kunna röra sig snabbare behöver det satsas mer på miljöteknik. Det långsiktiga klimatarbetet kräver nya innovativa lösningar på storskalig energilagring. Pumped Hydro Storage är en viktig spelare i jakten på lösningen på de komplexa problem som finns inom energisektorn idag, och har tagit fram tekniken som krävs.

MARKNADEN FÖR PUMPKRAFT

I en studie genomförd av Global Market Insights beräknas den globala marknaden för pumpkraftverk vara värd 390 miljarder dollar 2024. Den globala tillväxten i marknaden drivs av utvecklingen mot mer hållbar energiproduktion där komplement såsom pumpkraftverk krävs. De faktorer som främst kommer att driva efterfrågan på pumpkraftverk är kraven på bättre stabilitet i elnätet, högre effektivitet och större lagringskapacitet.

 

EASE (European Association for Storage of Energy) uppskattar att pumpkraftverken i snitt är 70–80 procent effektivare i förhållande till dagens alternativa tekniker för energilagring.

 

 

Pumped Hydro Storage är stolta över att vi jobbar

mot följande av FN:s globala mål 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.