Revolutionerar tekniken för energilagring

Kommersialisering rycker allt närmare. Med en förstärkt kassa går nu miljöteknikbolaget Pumped Hydro Storage vidare enligt uppsatt utvecklingsplan. Efter framgångsrika simuleringar på intäktssidan väntar ett pilotprojekt där bolagets teknik ska testas i verklig miljö.

– Vi hade nyss bolagsstämma och investerarna visade stort intresse att vara med på vår resa, säger Otto Werneskog, vd på Pumped Hydro Storage.

“Den genomförda intäktssimuleringen visade att vår teknik är ekonomiskt lönsam”, säger Otto Werneskog, vd för Pumped Hydro Storage

– Det visar att de tror på projektet, fortsätter han, och förklarar det stora intresset med att bolaget av många anses ligga helt rätt när elproduktionen i både Sverige och andra länder ska moderniseras och bli mer förnybar.

Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att lagra energi som bygger på vattenkraftsteknik. Det handlar om att skapa en balans mellan produktion och konsumtion av elektricitet. Energin lagras under jord i nedlagda gruvor, där det finns utrymme och där höjdskillnader mellan reservoarer utnyttjas med minimal miljöpåverkan. Tekniken kompletteras med egenutvecklad mjukvara med syfte att optimera intäkterna.

Det var i vintras som bolaget tog in 4 miljoner kronor i en nyemission, vilket gjorde att arbetet gick in i en mer intensiv fas.

– Vi har rekryterat personal med rätt kompetens och vi har ett nytt företagskontor i Stockholm, berättar Werneskog, som tillägger att det förmodligen viktigaste steget i utvecklingen var den simulering på intäktssidan som bolaget gjorde tidigare i år.

– Den visade att vår teknik också är ekonomiskt lönsam, menar han.

Marknadspotentialen bedöms som mycket stor, inte minst utomlands. I en förstudie har över 200 000 gruvor i USA identifieras där Pumped Hydro Storage kan vara lämplig. I Europa finns stora möjligheter i länder som kommit långt i omställning till förnyelsebart. Här märks bland annat Tyskland och Storbritannien.

Planerna inför det pilotprojekt, som ska påbörjas under nästa år, börjar nu ta en allt fastare form. Det handlar om att bygga en anläggning under jord, och bolaget har tre olika alternativ när det gäller val av plats, det vill säga val av gruva för anläggningen. ” Det handlar om nedlagda gruvor i Sverige, Åland och Finland, och vi håller just nu på att utvärdera de olika alternativen, säger Werneskog.”

Innan pilotprojektet kommer igång kommer Pumped Hydro att göra ytterligare en finansieringsrunda kommande höst.

– Vi ska ta in nytt kapital både för att kunna bygga ut organisationen och för att finansiera pilotprojektet, säger Werneskog, som menar att ytterligare ett skäl är att öka antalet ägare inför bolagets marknadsnotering, som förväntas ske inom ett par år. 

Publicerad 3 jul 2019 via https://www.investerarbrevet.se/revolutionerar-tekniken-for-energilagring

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

PHS i Nordiska Projekt

Nordiska Projekt plockar upp nyheten om att Pumped Hydro Storage står som partners i International Hydropower Associations nystartade forum för framtidens pumpvattenkraft. Läs notisen i

Pumped Hydro i Miljö & Utveckling

Tidigare i veckan skrev magasinet Miljö & Utveckling om vårt projekt på Åland samt om bidraget vi tilldelats från EU-Life.   Läs artikeln här: https://miljo-utveckling.se/gruva-i-skargard-ska-bli-energilager/

Pumped Hydro i SVD

I samband med nyemissionen publicerades en artikel om pilotprojektet på Åland samt bidraget vi tilldelats av EU:s Life-projekt.   Läs artikeln i Svenska Dagbladet här: https://www.svd.se/vdn-pumpkraft-ligger-helt-ratt-i-tiden

PHS recieves EU funding

We are thrilled to announce EU-life as a funder of Pumped Hydro Storage! Our project is the only project from Scandinavia selected to take part

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.