Svenskt pilotprojekt kan vara avgörande för klimatkrisen – nyemission ska bana väg

Bilden visar vindkraftsparken på öarna vid Båtskär samt gruvtornet på ön Lilla Båtskär under vilken gruvan finns.

I september påbörjas en aktieemission för det svenska energiteknikföretaget Pumped Hydro Storage Sweden AB. Målet med emissionen är att få in ytterligare kapital för att verkställa byggnationen av det första pumpkraftverket under jord.

Pumped Hydro Storage Sweden AB (PHS) startades ur en drivkraft att motverka de rådande klimatförändringarna genom att ta fram ny teknik för storskalig lagring av energi. Pumpkraftverk står idag för över 94 procent av den totala energilagringen. Tekniken kännetecknas av hög verkningsgrad – mängden energi som går förlorad vid lagring är låg och anläggningarna har lång livslängd. Dessvärre påverkas djur, växtlighet och landskap negativt när traditionella vatten- och pumpkraftsanläggningar byggs. PHS:s lösning innebär att istället anlägga pumpkraftverk under jord – i redan existerande gruvor.

– Traditionella pumpkraftverk är inte anpassade för att möta de krav som den växande reglermarknaden ställer. Vår lösning kräver inga nya reservoarer och låter oss använda befintlig infrastruktur såsom inmatningspunkter till elnät och vägar för transport. Vi är unika i världen med att erbjuda en anläggning som fungerar under jord, som är kostnadseffektiv att installera, med hög verkningsgrad, lång livslängd och utgör minimal miljöpåverkan, säger Otto Werneskog, vd PHS.

Prototyp blir verklighet

Sedan den förra emissionen under våren 2019 har mycket hänt i bolaget. PHS har bland annat slutit ett avtal med Ålands största vindkraftsaktör Allwinds och Flexens, som är projektutvecklare inom smarta och flexibla elsystem. Avtalet möjliggör projektet med att uppföra en demonstrationsanläggning i den gamla Nyhamnsgruvan vid Lilla Båtskär, i Lemlands kommun i Åland. Det unika projektet ger företaget möjlighet att på ett tydligt sätt demonstrera sitt koncept, som spås väcka stort internationellt intresse.

– Det finns liknande pågående projekt i bland annat Australien och på västkusten i USA, men detta har aldrig demonstrerats i gruvmiljö tidigare. Arbetet på Åland är redan igång där initial design och budget har tagits fram. Ren energilagring är nyckeln i en hållbar samhällsutveckling och vi har den teknologin som krävs för att klara den omställning vi alla står inför, säger Otto Werneskog.

Dags att växla upp

Under september och oktober 2019 kommer en aktieemission att hållas med målet att ta in ytterligare kapital för att förbereda utvecklingen av pilotanläggningen på Åland samt vidareutveckla konceptet. Otto Werneskog är mycket positivt inställd och menar att projektet har tagits väl emot av kapitalmarknaden.

– Vi ligger rätt i tiden med vår lösning. Nya, hållbara teknologier krävs för att gå i linje med de globala klimat- och miljömålen. I Europa finns tusentals inaktiva gruvor där pumpkraftverk istället skulle kunna anläggas. Vi vill spela en avgörande roll i kampen att lösa de utmaningar som världens energisystem står inför vid övergången till förnyelsebar energi, avslutar Otto Werneskog.

Läs mer om tekniken bakom Pumped Hydro Storage här.

Läs mer om projektet på Åland här

Illustration över pilotprojektet på Åland med närliggande vindpark.

https://www.mynewsdesk.com/se/pumped-hydro-storage-ab/pressreleases/svenskt-pilotprojekt-kan-vara-avgoerande-foer-klimatkrisen-nyemission-ska-bana-vaeg-2912764
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

PHS recieves EU funding

We are thrilled to announce EU-life as a funder of Pumped Hydro Storage! Our project is the only project from Scandinavia selected to take part

Meet Pumped Hydro’s Mikael Bergmark

Meet Pumped Hydro’s energy market analyst Mikael Bergmark, who gives his thoughts on what sustainability really is about, and about the prerequisites for the energy

Leave a Comment

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.