©2019 PUMPED HYDRO STORAGE AB

VÅR TEKNOLOGI

För att möta energisystemets utmaningar utvecklar Pumped Hydro Storage en ny teknologi för att resurseffektivt lagra energi då det finns ett överskott, för att sedan kunna utnyttja den när behovet är större eller när bristsituation uppstår.

Lösningarna baseras på teknik för förnybar energilagring, däribland IT-system baserade på Machine Learning (ML), för optimering av hur den tillgängliga energin ska utnyttjas på bästa sätt. Målet för Pumped Hydro Storage är att bli en ledande internationell leverantör av nya kostnadseffektiva pumpkraftverk samt av Smart-Grid- och optimeringstjänster för pump- och vattenkraftverk.

Elmarknadens funktion kräver konstant balans mellan produktion och konsumtion, men svårigheterna att uppnå balans ökar i takt med införandet av förnyelsebar energi som sol- och vindkraft.

Vi utvecklar teknologi för att effektivt lagra energi

– en del av det smarta elnätet

Pumped Hydro är en beprövad teknik för energilagring. Även om tekniken funnits länge, begränsas användningen till vattendammar –  att anlägga nya är svårt och dessutom inte ett hållbart alternativ för framtiden. Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord, där nedlagda gruvor visat sig ha de förutsättningar som krävs. Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning men kan i och med detta istället bli nya rum för storskalig energilagring.

VÅR LÖSNING

Konventionella vattenkraftverk samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el. Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs, till exempel när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

Så lagrar vi energi i våra pumpkraftverk:

  1. Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.                                           

  2. När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.