VÅR LÖSNING

VÅR LÖSNING

Pumped Hydro’s lösning baserar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för ett pumpkraftverk. Denna förståelse har vi omsatt i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Denna information använder vi för att designa och optimera en anläggning anpassat efter lokala marknads- och driftförutsättningar. 

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema, som maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Då reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låg, och miljöpåverkan minimal.

VÅR TEKNOLOGI

Pumped Hydro är en beprövad teknik för energilagring. Även om tekniken funnits länge, begränsas användningen till vattendammar –  att anlägga nya är svårt och dessutom inte ett hållbart alternativ för framtiden.

Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord, där nedlagda gruvor visat sig ha de förutsättningar som krävs. Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning men kan i och med detta istället bli nya rum för storskalig energilagring. Konventionella vattenkraftverk samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el.

Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs, till exempel när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

HUR DET FUNGERAR

Steg 1

Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

Steg 2

När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inga nyheter!

Genom att skicka informationen prenumererar du på Pumped Hydros nyhetsbrev. Vi följer GDPR, vilket betyder att vi endast sänder relevant information, och vi kommer aldrig sälja denna information till en tredje part. Du kan avbryta prenumerationen närsomhelst genom att skicka ett mail om detta till info@pumpedhydro.se.

Vi accelerar - häng med!

För att möjliggöra en snabbare hållbar energiomställning lyfter Pumped Hydro Storage blicken mot marknader utanför Norden. För att accelerera bolagets expansion genomför vi nu en nyemission för rörelsekapital.

Var med och förbättra utsikten för framtidens generation!

En del av EU Life

We are accelerating - come join us!

For information about our new share issue in english, click the link below

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.