VÅR LÖSNING

VÅR LÖSNING

Pumped Hydro Storage’s lösning grundar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för pumpkraftverk. Vi har omsatt denna i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Kunskapen använder vi för att designa och optimera anläggningar. Dessa anpassas enkelt efter lokala marknads- och driftförutsättningar. 

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema. Denna maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låga och miljöpåverkan minimal.

VÅR TEKNOLOGI

Pumpvattenkraft (PSH) är en beprövad teknik för energilagring. Idag är mer än 94% av världens totala installerade lagring i form av PSH. Det är dock mycket svårt att idag anlägga ny pumpkraft. Detta eftersom anläggandet av nya dammar kan leda till stor påverkan på lokala ekosystem och vattendrag. 

Konventionell pumpvattenkraft samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el. Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord. 

Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning och ett ärr på landskapet från industrialiseringen. Genom vår innovativa lösning kan de istället bli nya rum för storskalig energilagring.  Gruvorna har även fördelen att de vanligen har el- och väginfrastruktur framdragen. Detta är normalt en stor kostnad för energi-anläggningar och stjälper många projekt. 

Vi skapar värde från en restprodukt hos industrin. Genom detta väcker vår lösning intresse inom både energi-, gruv- och hållbarhetsvärlden.

Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs. Detta kan vara när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

HUR DET FUNGERAR

Steg 1

Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

Steg 2

När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa inga nyheter!

Genom att skicka informationen prenumererar du på Pumped Hydros nyhetsbrev. Vi följer GDPR, vilket betyder att vi endast sänder relevant information, och vi kommer aldrig sälja denna information till en tredje part. Du kan avbryta prenumerationen närsomhelst genom att skicka ett mail om detta till info@pumpedhydro.se.

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.