Utmaningar i elnäten inför samtidens energiomställning

Efterfrågan på el blir allt större samtidigt som vind- och solkraft ständigt blir allt viktigare energikällor. Problemet är att de inte alltid ger en jämn energiförsörjning och matchar inte alltid med efterfrågan.

“Elnätet behöver bättre stabilitet, ökad säkerhet och högre effektivitet.”

Vi har ofta en överproduktion mitt på dagen och ett el-underskott på kvällen. Det är primärt inte elbristen som driver lagringen utan effektbristen och utmaningarna i elnäten. Elnätet behöver bättre stabilitet, ökad säkerhet och högre effektivitet. Mer lokal konsumtion av el från solpaneler och laddningsstolpar kräver större lagringskapacitet. Därför behövs möjligheten att lagra energin till när den behövs. En lösning kan vara att lagra energin i gruvor. Pumped Hydro Storage utvecklar en ny teknologi för att resurseffektivt lagra energi under marken – en del av det smarta elnätet.

När elnäten byggdes ut såg elförsörjningen väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Ny teknologi har tillkommit och nya energislag från förnyelsebara källor. För att kunna skapa en storskalig grön energilagring krävs nya förhållanden som elnätet måste anpassas till. Nätet kan behöva byggas ut för att elen från alla utspridda kraftverk ska kunna nå konsumenterna. För att kunna stödja sol- och vindkraft i elproduktionen behöver utbyggnaden av elnätet vara lönsam så att utbyggnaden blir av. Det krävs även lösningar för att klara av elbehovet inom en annan expanderande marknad, nämligen elbilar. Här har elmarknaden en avgörande roll, dels för att skapa incitament till investeringar i grön energiproduktion och dels för att säkerhetsställa kapaciteten i elnätet. Elmarknaden kommer behöva förändras när förbrukningen av sol- och vindkraft ökar.

Flaskhalsarna måste lösas

Redan idag finns det flaskhalsar i nätet där nätets kapacitet inte alltid räcker till och där nätet kan behöva förstärkas. Med mer sol- och vindkraft kommer utmaningar uppstå i elnätet som måste lösas genom att stabilisera och säkra leveranskapaciteten. Sol- och vindkraft måste stabiliseras med hjälp av t.ex pumpkraft för att stå emot variationerna som uppstår i produktionen. Pumpkraft är en stark lösning på problemet för att samverka med andra förnyelsebara energikällor i energimixen.

Pumped Hydro Storage har tekniken

För att tillväxttakten på grön el ska kunna röra sig snabbare behöver det satsas mer på miljöteknik. Det långsiktiga klimatarbetet kräver nya innovativa lösningar på storskalig energilagring. Pumped Hydro Storage är en av flera viktiga företag som verkar inom att hitta lösningar på de komplexa problem som finns inom energisektorn idag, och vi har tagit fram tekniken som krävs.

Så lagrar vi energi

1.  Överskotts-el används för att pumpa upp vattnet till en reservoar ovan mark

2.   När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen ner i den uttjänta gruvan och återgenererar elen.

Pumpkraft står redan för mer än 90 procent av världens energilagring. De faktorer som främst kommer att driva efterfrågan på pumpanläggningar är krav på bättre stabilitet i elnätet, högre effektivitet och större lagringskapacitet. EASE (European Association for Storage of Energy) uppskattar att pumpanläggningar i genomsnitt är 70-80 procent mer effektiva i förhållande till alternativa teknologier för energilagring. 

Teknologin för pumpkraftverk är en mogen teknologi med låga investeringskostnader och låg teknisk risk. Lagring i gruvor ger fler kostnadsfördelar – vi inte behöver bygga nya anläggningar, användningen av befintliga uttjänta gruvor minskar stora investerings-kostnader samt besparar naturresurser. På lång sikt kommer teknologin fortsätta att vara en av de mest kostnadseffektiva alternativen av energilagring. Lagring i gruvor med hjälp av pumpkraft kommer vara en lämplig teknik att använda för att säkra den framtida energikonsumtionen. 

Tina Lundgren

Marketing Specialist – Pumped Hydro Storage

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Fler inlägg

PHS i Nordiska Projekt

Nordiska Projekt plockar upp nyheten om att Pumped Hydro Storage står som partners i International Hydropower Associations nystartade forum för framtidens pumpvattenkraft. Läs notisen i

Pumped Hydro i Miljö & Utveckling

Tidigare i veckan skrev magasinet Miljö & Utveckling om vårt projekt på Åland samt om bidraget vi tilldelats från EU-Life.   Läs artikeln här: https://miljo-utveckling.se/gruva-i-skargard-ska-bli-energilager/

Pumped Hydro i SVD

I samband med nyemissionen publicerades en artikel om pilotprojektet på Åland samt bidraget vi tilldelats av EU:s Life-projekt.   Läs artikeln i Svenska Dagbladet här: https://www.svd.se/vdn-pumpkraft-ligger-helt-ratt-i-tiden

PHS recieves EU funding

We are thrilled to announce EU-life as a funder of Pumped Hydro Storage! Our project is the only project from Scandinavia selected to take part

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking the accept button button or by continuing to browse otherwise.